O nás Laminátovna Kovovýroba Strojírna Služby Reference Kontakty Prodej a montáž plotů
en de

Historie společnosti

1. 1. 1967

Zahájení výroby sklem vyztužených plastů – laminátů a kovových dílů

1983

Zahájena výroba vnějších dílů kolejových vozidel / včetně předního dílu / metodou RTM – vakuová technologie, poprvé ve střední Evropě

5. 1. 1995

Privatizace státního podniku

1998

Doplnění výroby laminátů a kovových dílů o kompletační montáže

1998

Zahájena výroba kompletních karosérií minibusů

2003

Zahájena výroba dílů pro obytná vozidla technologií vypěňováním pryskyřice

2005

Zahájena výroba dílů pomocí sendvičových konstrukcí

2010–2013

Kompletní rekonstrukce a modernizace výrobních prostor

2013

Certifikované lepení

2016

Změna majitele

2017

Uvedení ISO 9001 v soulad s požadavky ISO 9001:2015

Certifikáty

Společnost prochází řádnými recertifikačními audity v daných periodách pro jednotlivé normy uvedené v certifikátech společnosti.

Politika kvality

Jednatelé společnosti   SAVEA spol. s r.o. vyjadřují svůj závazek za naplňování strategických záměrů v oblasti kvality stanovením těchto základních principů:

 A.    Výkonnost vedení společnosti, osobní příklad, a s ním spojená filozofie, strategie a praktické postupy managementu jsou zárukou budoucnosti, prosperity a konkurenceschopnosti společnosti.

 B.    Aplikace požadavků normy ISO 9001 (revize 2015) do všech procesů společnosti. Udržovat a rozvíjet procesní přístup v organizační a řídící struktuře společnosti, s cílem zvýšení efektivnosti a neustálého zlepšování systému managementu kvality. Všichni vedoucí pracovníci zodpovídají za zavádění, prosazování a dodržování politiky kvality v jimi řízených organizačních útvarech.

 C.    Uspokojovat potřeby a očekávání zákazníka a dalších relevantních zainteresovaných stran a dosáhnout jejich spokojenosti a důvěry. Plnění požadavků zákazníků a jejich očekávání, plnění zákonů a předpisů jsou rozhodující při výrobě naší produkce.

 D.    Oboustranně výhodné dodavatelsko – odběratelské vztahy a zapojení zákazníků a dodavatelů společnosti do procesu neustálého zlepšování kvality výrobků společnosti SAVEA spol. s r.o.

 E.    Zapojení pracovníků společnosti na všech úrovních a využití jejich schopností ve 
prospěch společnosti. Cílem vedení společnosti je rozvíjet trvale znalosti a dovednosti svých zaměstnanců, které jsou potřebné pro zabezpečování kvality formou vnitropodnikových školení, externích kurzů a jiných aktivit, vedoucí ke zvyšování jejich kvalifikace. Od všech pracovníků se očekává vysoká odpovědnost za kvalitu vlastní práce spočívající v předcházení chybám a důslednou samokontrolu výsledků své práce.

 F.     Podpora interních auditorů kvality a jejich profesního vývoje, s cílem vytvoření podmínek pro nezávislé posuzování všech procesů společnosti a tím poskytnout nástroj pro trvalé zlepšování všech těchto procesů.

 

 

Krušná Hora; leden 2020 
                                                          Ing. Adam Konkolski                  Ing. Petr Chyla

                                                          jednatel společnosti                jednatel společnosti

 

DOWNLOAD

Zpracování osobních údajů a Všeobecné obchodní podmínky:

Kontaktujte nás

Máte přesné požadavky na profesionální zpracování zakázky?
Nebo potřebujete radu odborníka?

V každém případě nás neváhejte kontaktovat skrze tento formulář.
Nezapomeňte prosím uvést kontaktní informace.